• Phiên bản hiện tại: 2.2
  • Yêu cầu: 2.3.3
  • Ngày xuất bản: Feb 09, 2017
  • Đánh giá nội dung: Everyone
  • Cài đặt: 5,000,000 - 10,000,000
  • Official Trailer Video:
  • trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 1 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 2 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 3 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 4 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 5 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 6 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 7 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 8 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 9 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 10 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 11 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 12 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 13 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 14 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 15 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 16 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 17 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 18 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 19 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 20 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 21 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 22 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 23 trẻ em trò chơi giáo dục 3 APK screenshot thumbnail 24

The description of trẻ em trò chơi giáo dục 3

Ứng dụng thú vị này có chứa 12 trò chơi được thiết kế cho trẻ em. Với những trò chơi trẻ em sẽ được học:
- Hơn 100 từ
- Các loài động vật tên và âm thanh
- Những con số và chữ cái
- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
- Phân biệt các hình dạng
- Paint & màu sắc
- Tham gia các dấu chấm
- Cải thiện trí nhớ, logic và sự tập trung của họ

Hơn nữa, họ sẽ được thưởng thức trò chơi thú vị mà sẽ nâng cao kỹ năng vận động và tầm nhìn không gian.

Hoàn hảo cho trẻ mẫu giáo!

Review

4.2
24,000 total
5 14,013
4 5,433
3 2,550
2 799
1 1,205