These apps are temporarily free!

Theme Xperien SuperWalk icon
4.0 $0.99
Theme Xperien Xa Bm icon
4.2 $0.99
Chicken breeding icon
4.1 $1.99
Iron Snake Clock widget icon
5.0 $4.49
Dragon Clock Widget grey icon
4.6 $4.49
Night Survivor PRO icon
5.0 $1.49
Meet Cyclone icon
4.9 $0.99
Jonro - Icon Pack icon
5.0 $0.99
Forex Manager Pro icon
5.0 $8.99
Football Tips College icon
4.8 $7.99
Over/Under tips icon
4.8 $13.99
HockeyTips icon
4.4 $21.99
Sky Dancer Premium icon
4.6 $0.99
Handy List icon
4.2 $0.99
Battery Saver icon
3.0 $0.99
Fast Charger 5x - Dark icon
2.8 $0.99
SL Metal Snake icon
4.6 $0.99
Bricks Crash icon
5.0 $0.99
Magnetic Balls HD icon
4.0 $0.99
Theme Xperien Vaviliom icon
4.7 $0.99
Black Metal Man icon
4.3 $0.99
Bills Reminder icon
4.3 $2.49
HiDaddy icon
2.7 $1.99
Shadow Blade icon
4.3 $1.99
Dr. Panda Hospital icon
4.3 $2.99
Hallows Eve icon
3.9 $0.99
Physics icon
3.9 $0.99
Handy Data Logger icon
4.4 $0.99
Math icon
4.2 $0.99
Keep Screen Awake icon
4.2 $1.49
SLT LimeLight icon
4.0 $0.99
Words Link :: Core icon
5.0 $0.99
Ekstar Gallery icon
2.8 $5.49