kategória Könyvek és tájékoztató kiadványok

Amazon Kindle icon
4.1 8.17.0.49
Audiobooks from Audible icon
4.5 2.35.0
Naver - NAVER icon
3.9 10.2.8
Sky Map icon
4.4 1.9.3
카카오페이지 KakaoPage icon
3.7 6.4.3.1733
HOOKED - Chat Stories icon
4.2 1.80.4
PDF Reader icon
4.3 6.3
Wikipedia icon
4.4 2.7.276-r-2019-03-27
JW Library icon
4.8 11.1
Cool Reader icon
4.4 3.2.29-1
English Hindi Dictionary icon
4.4 8.3.7.0
Offline szótárak icon
4.0 3.4.5
Dictionary icon
4.4 9.0.2
Quran for Android icon
4.7 2.9.4-p2
Moon+ Reader icon
4.4 4.5.7
Al-Quran (Free) icon
4.6 3.3.1
Goodreads icon
4.0 2.7.0 Build 17
Al Quran Indonesia icon
4.8 2.6.38
Aldiko Book Reader icon
4.2 3.1.3
HTC Help icon
4.2 na
Kamus Inggris (Kamusku) icon
4.3 6.7.1
Bible Offline icon
4.7 7.5.1
Webnovel icon
4.5 3.3.5
Bangla Dictionary icon
4.6 neutron
AlReader -any text book reader icon
4.5 1.911805270
LEO szótár icon
4.3 na
Gospel Library icon
4.7 5.2.0 (52029.27)
Szótár - WordWeb icon
4.5 3.61
OverDrive icon
4.5 3.7.8